PROGRAM SKUPA

PROGRAM SKUPA
Petak, 2. lipnja

Dolazak i smještaj sudionika
Subota, 3. lipnja

A. FILOZOFIJA

9:00-9:30
Boško Pešić, »Hegel o znanosti i religiji«

9:30-10:00
Damir Sekulić i Martina Ivanko, »Jaspersovo određenje filozofije I odgovornost filozofa«

10:00-10:30
Bruno Dronjić i Natalija Antolović, »Nasljeđe filozofije, znanosti I religije«

10:30-11:00
Rasprava
B. RELIGIJA

15:00-15:30
Danijel Tolvajčić, »Temeljni modeli odnosa filozofije i religije. Klasični i suvremeni primjeri«

15:30-16:00
Barbara Bece i Marko Sičanica, »Religijski pluralizam kod Johna Hicka«

16:00-16:30
Dragan Hardi, »Falsifikacije u teologiji«

16:30-17:00
Rasprava

***

19:00-20:00

Razgovor o knjigama:
Mislav Uzunić, »Boris Kožnjak, Eksperiment i filozofija«
Damir Sekulić, »Danijel Tolvajčić, Suvremena analitička filozofija religije«

Nedjelja, 4. lipnja

C. ZNANOST

9:00-9:30
Boris Kožnjak, »Znanost i metaznanosti«

9:30-10:00
Mirjana Crnković i Katarina Glavica, »Socijalna pitanja znanstvene
spoznaje«

10:00-10:30
Valentina Vaško, »Dogma u znanosti«

10:30-11:00
Rasprava