Društvo

cropped-JASPERS_LOGO.png

 

Hrvatsko društvo »Karl Jaspers« osnovano je 2011. godine u Zagrebu s ciljem promicanja filozofije Karla Jaspersa kao i filozofije uopće. Društvo je u tom smislu osobito posvećeno poticanju znanstvenih istraživanja Jaspersove filozofije unutar filozofije uopće. Jednako tako ciljevi Društva su pobuđivanje interesa šire javnosti za Jaspersovu filozofiju, te time i promoviranje i populariziranje doprinosa Jaspersove filozofije civilnom društvu i kulturi. Na tom tragu, kao svoje osnovne djelatnosti Društvo ističe organiziranje znanstveno-stručna okupljanja, publiciranje prijevoda i originalnih djela iz filozofije i srodnih područja, objavljivanje zbornika radova posvećenih Jaspersovoj filozofiji i naročito jačanje suradnje sa srodnim strukovnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna osoba vođena interesom djelovanja u filozofiji i srodnim znanostima.

Hrvatsko društvo “Karl Jaspers” član je Međunarodnog udruženja Jaspers društava.

Top